zespół


Anna Kowalska - psycholog, psychoterapeuta

Anna Kowalska

Jestem absolwentką psychologii KUL. Ukończyłam ponadto czteroletnią Szkołę Psychoterapii oraz Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego prowadzone przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – szkołę akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Moje zainteresowania skupiają się także wokół wpływu żywienia na nasze zdrowie psychofizyczne, w związku z czym ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Posiadam 15 lat doświadczenia w pracy psychologicznej i terapeutycznej z osobami dorosłymi i młodzieżą. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Młodzieżowo-Rodzinnej ALWERNIA, Ośrodku Kuratorskim, szkołach i przedszkolach oraz poprzez udział w różnego rodzaju projektach, prowadzenie grup socjoterapeutycznych, szkoleń i warsztatów. Od wielu lat pracuję jako psycholog szkolny w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie.

Swoją pracę zawodową w każdym obszarze poddaję regularnej superwizji.

W ramach swojej praktyki prowadzę:

 • psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży
 • poradnictwo psychologiczne i wsparcie w kryzysie
 • warsztaty i szkolenia
 • szkoleniowe rady pedagogiczne i pogadanki dla rodziców

Tel. 691 922 232


Jolanta Góralska-Lato

Jestem absolwentką psychologii KUL. Posiadam także certyfikat terapii rodzin. W trakcie wieloletniej pracy w gabinecie psychologicznym, punkcie interwencji kryzysowej oraz urzędzie miasta jako pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, nabyłam doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi doznającymi sytuacji kryzysowych.  Praca i odbyte szkolenia wpłynęły na dobrą znajomość zagadnień z zakresu problematyki uzależnień i współuzależnień oraz wsparcia dla rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy, również w aspekcie niezbędnych procedur administracyjnych. Ponadto posiadam doświadczenie w pracy z osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi oraz niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie, a także doświadczenie w prowadzeniu wykładów i szkoleń o tematyce psychologicznej. Mam 20-letnie doświadczenie w pracy zawodowej.

Na co dzień pracuję jako psycholog w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Małego Karola w Lisowie oraz w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kocku.

Proponuję:

 • terapię par i rodzin
 • terapię indywidualną dorosłych i młodzieży
 • poradnictwo psychologiczne i wsparcie w kryzysie
 • konsultacje dla rodziców doznających trudności wychowawczych
 • konsultacje dla osób doznających trudności z własną asertywnością i autonomią
 • warsztaty i szkolenia

Tel. 609 507 542


Alicja Lewkowicz

Wykształcenie psychologiczne zdobywałam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jestem certyfikowanym trenerem TUS. Ukończyłam kurs Terapii Poznawczo – Behawioralnej dzieci i młodzieży organizowany przez Centrum CBT w Warszawie. Ponadto podjęłam naukę w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej w Lublinie, uczestnicząc w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Dodatkowo interesuję się zagadnieniem dotyczącym wysokiej wrażliwości emocjonalnej.

Od 2021 roku pracuję jako psycholog. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Ponadto pracuję jako psycholog szkolny w Szkole podstawowej nr 3 w Lubartowie oraz II Liceum Ogólnokształcącym w Lubartowie.

Udzielane formy pomocy:

 • poradnictwo psychologiczne
 • konsultacje dla rodziców
 • terapia indywidualna dzieci i młodzieży
 • psychoedukacja

Tel. 887 760 111