Oferta dla szkół

Obejmuje prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych i pogadanek dla rodziców.

Przykładowe tytuły rad pedagogicznych:

 

 1. Jak poradzić sobie z trudną klasą? Umiejętności terapeutyczne nauczyciela.
 2. Jak rozmawiać z uczniami? Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela.
 3. Nauczyciel naszych oczekiwań i potrzeb.
 4. Jak motywować uczniów do nauki?
 5. Potrzeby ucznia w okresie dorastania.
 6. Depresja i stres w szkole.
 7. Depresja i zachowania suicydalne. Jak reagować?
 8. Kształtowanie kompetencji miękkich.
 9. Wypalenie zawodowe w pracy nauczycieli. Jak mu zapobiegać i sobie z nim radzić?
 10. Współpraca z rodzicami.

 

Przykładowe tytuły pogadanek dla rodziców:

 

 

 1. Jak budować relację z dzieckiem?
 2. Jak rozmawiać z dzieckiem? Komunikacja interpersonalna w relacji rodzice – dzieci.
 3. Co robić, żeby dzieci się uczyły?
 4. Potrzeby dziecka w okresie dorastania.
 5. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Jak je rozumieć?
 6. Profilaktyka uzależnień, zachowań ryzykownych i autoagresywnych.
 7. Kiedy udać się z dzieckiem po pomoc psychologiczną?
 8. Jakich rodziców potrzebują dzieci?
 9. Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie ze stresem przedmaturalnym?
 10. Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola?

 

Po odpowiednio wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnego tematu rady pedagogicznej lub pogadanki dla rodziców, dostosowanego do aktualnych potrzeb szkoły.