Psychoterapia par i rodzin

 

Terapia par i rodzin to forma terapii, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów pary lub całej rodziny oraz odbudowa wzajemnej więzi. Polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów jego pokonania, czemu służyć ma cykl spotkań, w których uczestniczą para partnerska lub w przypadku całej rodziny – rodzice i dzieci oraz terapeuta prowadzący.

Terapia rodzinna wskazana jest w sytuacjach, gdy relacje między poszczególnymi jej członkami są w jakiś sposób zaburzone, kiedy często dochodzi między nimi do kłótni i konfliktów, występują trudności z rozpoznaniem własnych potrzeb, brak jest poczucia wzajemnej więzi, bliskości, zrozumienia, wsparcia. Może być także pomocna w wówczas, gdy rodzina przeżywa kryzys spowodowany jakimś przytłaczającym, traumatycznym wydarzeniem, np. śmiercią któregoś z jej członków, utratą pracy, separacją, rozwodem, zmianą otoczenia itp.

Czas jednego spotkania w ramach terapii par i rodzin jest dłuższy niż w przypadku spotkania indywidualnego i wynosi 90 minut, jednak cykliczne spotkania odbywają się rzadziej – zazwyczaj raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu.