Poradnictwo psychologiczne i wsparcie w kryzysie

Poradnictwo psychologiczne to cykl kilku – kilkunastu spotkań, podczas których praca skoncentrowana jest na konkretnej trudności, z którą boryka się pacjent. Jest przeznaczone dla osób zdrowych i ukierunkowane na wsparcie osoby potrzebującej w jej aktualnych problemach.

Interwencja kryzysowa – forma pomocy skierowana do osób, które doświadczają trudnej, kryzysowej lub traumatycznej sytuacji, np. śmierć osoby bliskiej, choroba, wypadek samochodowy, myśli czy próby samobójcze.