Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna – wstępne spotkanie z psychologiem, które pomaga zapoznać się z trudnościami przeżywanymi przez pacjenta, zdiagnozować aktualny problem i wybrać najbardziej odpowiednią formę pomocy.

Konsultacja dla rodzin jest formą pomocy dla rodzin, par i rodziców z dzieckiem. Polega na zorientowaniu się i określeniu problemu, jak również na szukaniu jego rozwiązań z uwzględnieniem sytuacji oraz możliwości rodziny. Głównym celem konsultacji jest rozpoznanie trudności (osobistych lub wychowawczych), z jakimi zgłaszają się partnerzy lub rodzice, zapoznanie się z ich oczekiwaniami i potrzebami, wsparcie w problemie, rozjaśnienie i lepsze zrozumienie sytuacji życiowej oraz wskazanie adekwatnej formy pomocy.